Indtast dit forbrug
Dit forbrug: m3 pr. år
Priser
Vand
Vand inkl. moms - m3
3,91 kr.
Statsafgift inkl. grønneafgifter - m3
7,96 kr.
Fast bidrag (pr. stikledning)
2028,00 kr.


Spildevand
Spildevand - m3
72,28 kr.
Abonnement pr. stikledning
758,75 kr.
Bemærk at alle priser er inkl. moms

Boks3Overskrift

Hvis du har et akut problem uden for normal kontor tid, kan du ringe til os på ovenstående nummer.

Ærø Vand A/S Industrivej 6 5960 Marstal Tlf. 63 52 63 63 E-mail: info@aeroevand.dk